Chủ đề "Tình bạn"

Đóng góp: Ty Võ

Những cuộc gặp gỡ không hẹn trước thì rất là nhanh gọn lẹ ?