Chủ đề "Tâm hồn ăn uống"

Đóng góp: Trang đen

Người ta giàu ăn cơm với cá
Nhà tui nghèo ăn giá với đậu khuôn ?

Đóng góp: Admin đẹp trai

Em cũng chỉ là con gái thôi. Buồn là ăn không ăn là buồn.