Chủ đề "Hại não"

Đóng góp: Đợi Nguyễn

Hãy gọi ta là phù thuỷ, vì ta biết mọi thứ TRỪ YÊU

Đóng góp: Dơn Tễu

Muốn tặng em một món quà nhỏ
Nhưng mà sợ em cầm vào nó lại to ra ?

Thỉnh thoảng lại nhớ anh,
nhưng dạo này lại thường xuyên thỉnh thoảng =))
Đóng góp: Vi vu vơ

Thỉnh thoảng lại nhớ anh,
nhưng dạo này lại thường xuyên thỉnh thoảng =))

Đóng góp: Admin đẹp trai

Cứ ngồi yên, tình yêu sẽ đến với người hay di chuyển

Đóng góp: Admin đẹp trai

Đang cầm máy khoan thì bố bảo:
Khoan
Là khoan tiếp hay ngừng?

Đóng góp: Admin đẹp trai

Trong một bữa tiệc thường có 2 loại người: muốn về trễ và muốn về sớm.
Điều rắc rối là hai loại người này thường kết hôn với nhau.