Chủ đề "Châm ngôn tình yêu (Tiếng Anh)"

Đóng góp: Admin đẹp trai

Nothing hurts more than not being able to forget someone who’s already forgotten about you.

Tạm dịch: Không có gì đau đớn bằng việc không thể quên người đã quên bạn

Đóng góp: Admin đẹp trai

In the lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.

Tạm dịch: Dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu.

Đóng góp: Admin đẹp trai

Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile.

Tạm dịch: Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó.

Đóng góp: Admin đẹp trai

Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop.

Tạm dịch: Tình yêu bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn, và kết thúc bằng giọt nước mắt.

Đóng góp: Admin đẹp trai

You know when you love someone when you want them to be a happy event if their happiness means that you’re not part of it.

Tạm dịch: Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu.

Đóng góp: Admin đẹp trai

Nobody is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry.

Tạm dịch: Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn vì người xứng đáng sẽ không làm bạn phải khóc.

Đóng góp: Admin đẹp trai

One can not love and be wise.

Tạm dịch: Không một ai có thể sáng suốt khi đang yêu.

Đóng góp: Admin đẹp trai

You’ll find love if you stop looking for it.

Tạm dịch: Bạn sẽ tìm thấy tình yêu khi bạn ngừng tìm kiếm nó.

Đóng góp: Admin đẹp trai

It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.

Tạm dịch: Tôi chỉ mất 1 giây để nói tôi yêu bạn nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng tỏ điều đó.

Đóng góp: Admin đẹp trai

Believe in the spirit of love… It can heal all things.

Tạm dịch: Tin vào sự bất tử của tình yêu điều đó có thể hàn gắn mọi thứ.

Đóng góp: Admin đẹp trai

You may only be one person to the world but you may be the world to one person.

Tạm dịch: Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới.

Đóng góp: Admin đẹp trai

Love and a cough can not be hid.

Tạm dịch: Tình yêu cũng như cơn ho không thể giấu kín được.

Đóng góp: Admin đẹp trai

Love means you never have to say you’re sorry.

Tạm dịch: Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc.

Đóng góp: Admin đẹp trai

Hate has a reason for everything but love is unreasonable.

Tạm dịch: Ghét ai có thể nêu được lý do, nhưng yêu ai thì không thể.

Đóng góp: Admin đẹp trai

Love is not getting, but giving.

Tạm dịch: Tình yêu không phải là điều ta nhận được mà là những gì ta cho đi.

Đóng góp: Admin đẹp trai

Brief life but love is long.

Tạm dịch: Cuộc đời ngắn nhưng tình yêu thì dài.

Đóng góp: Admin đẹp trai

Friendship often ends in love, but love in friendship-never.